iStock-908866958.jpg

Popis

Technologie materiálově využívá vícedruhové odpadní termoplasty a za pomocí vhodných plniv a příměsí je přeměňuje v dekorativní a stavební dílce z inovativního kompozitního materiálu - polymerního betonu.

Technologie vznikla jako reakce na neuspokojivý stav v odpadovém hospodářství, kdy je velmi významné procento směsných odpadních plastů stále skládkováno bez dalšího materiálového využití z důvodu vysokých nákladů na jejich separaci a čištění.

Pojivo ve formě hrubě tříděného odpadního plastového materiálu (celé, nevymývané, netříděné PET lahve, plastové obaly a další druhy plastového odpadu) je drceno na frakci 2 - 20 mm. Plnivo (písek, kamenivo, drcené sklo apod.) je zahříváno, sušeno a následně homogenizováno s pojivem v míchacím reaktoru. Sypká směs je dále pomocí šnekového extruderu temperována na teplotu tání daného termoplastu a jako tavenina je vpravena do jednotlivých lisovacích forem, kde dochází k finální tvarové úpravě a chlazení. Hotový výrobek je následně z lisovací stanice předán ke konečné manipulaci – paletizaci, balení a expedici.

 • výroba stavebních prefabrikátů dle požadavků zákazníka
 • druhotné využití odpadních materiálů (plnivo i pojivo)
 • kompaktní rozměry linky
 • snížení nákladů předehřevem směsi plynovým topným systémem
 • aktivní spolupráce s akademickými výzkumnými organizacemi ČVUT stavební a strojní fakulta
 • minimálně srovnatelné vlastnosti s konvenčními materiály (záleží na druhu směsi)

Řešení

 • vyráběnými prvky mohou být stavební prefabrikáty, dekorativní prvky, prvky mobiliářů, obklady apod.,
 • použití je pak zejména ve stavebnictví, ale i v zahradní a parkové architektuře, architektuře veřejných prostor, případně v oblasti designových prvků,
 • technologii je možno vybavit rovněž 3D tiskárnou, která umožní široké spektrum výrobků.

Úspora

 • Zejména cement a vodu. Tyto jsou ve výrobě plně nahrazeny právě odpadním plastem. A s ohledem na vzrůstající cenu cementu se jedná do budoucna o velmi perspektivní směr. Polymerní betony se do současné doby používaly zejména pro přesnější elementy používané hlavně ve vodohospodářství apod. 
 • Předností technologie je zejména variabilita vstupů při přípravě výrobní směsi.

 

zelena2

 

image1

 

Ověřená receptura

 • v současné době zpracováváme drcený „barevný“ PET
 • jako plnivo písek frakce 0-4 mm

Připravujeme

 • drcené zbytky obalů TETRAPACK (pojivo)
 • aplikace odpadního temperovaného skla jako náhradu za písek (plnivo)

 

zelena3

 

zelena4

 

image2

Celý projekt

Odebírat novinky a tipy

Novinky ze světa inovativních technologií. Tipy, jak optimalizovat výrobu a ušetřit.