abstract-shapes-blue-landscape-wallpaper.jpg

Popis

Evoluční řešení pro stavební průmysl spolu s komplexním řešením problematiky ekologických zátěží spojených s likvidací inertních stavebně demoličních odpadů.

Technologická inovace a know – how naplňuje požadavek oběhového hospodářství ve stavebnictví, protože nepředstavuje environmentální a ekonomickou zátěž ale i příležitost a zdroj, který svým opakovaným využíváním přináší profit firmám, obcím, regionům a společnosti jako celku v rámci planety a zároveň plně vyhovuje podmínkám udržitelnosti ve stavebnictví s velkým přínosem pro životní prostředí.

Úroveň recyklace: až 95 %
Použití recyklovaných směsí: až 100 % (bez chemické kontaminace)
Finanční přínos řešení >2,0 – 2,5 mld. CZK /rok.

Řešení

 • Inertní stavebně demoliční odpady bez nebezpečných látek se mění na recykláty, které jsou základem betonových směsí jenž nahrazují až 100 % těžených přírodních surovin za menšího obsahu cementu,
 • Technologickým postupem míchání a dávkování pojiv a přísad se využívají složky cementu a vápna v recyklátech, které pocházejí z cihel, betonu, keramiky a sanitárních výrobků, střešních tašek apod.,
 • Proces výroby betonu se týká přidávání Nano-materiálu/Nanofilleru vysoce regulovaným způsobem, kdy částice posilují pevnostní strukturu směsi takže výsledný beton je stabilní, pevný a vodě odolný,
 • Patentované přísady zušlechťují trvanlivost betonových výrobků, umožňují opakovanou recyklaci a zcela eliminují ekologické zatížení svým nekonečným koloběhem využitím.

Použití

 • Jedinečný postup míchání a dávkování směsí - zcela nový systém zpracování pro výrobu betonů vysokou účinnost a přesnost - výrobní stabilitu betonů z recyklovaných směsí vyjádřené 20 různými kombinacemi speciálních receptur, které jsou chráněny 66 patentovými nároky,
 • Betony třídy C 8/12 až C 37/45 pro stavební činnosti a výrobky z technologického procesu, které byly testovány a splňují certifikaci v souladu s EN 206 Koeficient tepelné vodivosti betonu třídy C25 podle EN 12667 je průměrná hodnota 0,460 W/(m.K) která snižuje ztráty až o 52 % v rámci tepelných mostů a je světovým unikátem v porovnání s betony bez speciálních aditiv,
 • Protokol o zkoušce č. 22601/2017 Stanovení ekotoxicity podle ekotoxikologické zkoušky dle tab. 10.2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb

Komerční výroba

V rámci komerční/průmyslové výrobě byly použity 100% recyklované směsi různých kombinací:

 • Směsný recyklát
 • Betonový recyklát
 • Cihelný recyklát

Ověření probíhalo v rámci výroby střední prefabrikace

Výrobky vyrobené a testované:

 • Dlažby
 • Obrubníky
 • Žlaby
 • Ztracené bednění elementy
 • Betonové bloky

Ověření výroby Ready-mix (transportní betony)

Byly vyrobeny a testovány:

 • Betony třídy C20 až C40 * s časovou zpracovatelnosti až 120 minut

 

Použití

Celý projekt

Odebírat novinky a tipy

Novinky ze světa inovativních technologií. Tipy, jak optimalizovat výrobu a ušetřit.