publications-header.jpg

Popis

Pyrolýzou je míněn termochemický rozklad organických materiálů při vysokých teplotách a za nepřístupu médií obsahujících kyslík (či jakýkoliv halogen). Pyrolýza zahrnuje simultánní změnu chemického složení a změnu fyzikální (skupenství) a je nezvratná.

Pyrolytický proces za účelem recyklace odpadních pneumatik, plastů nebo latexu je metoda, při níž dochází k zahřátí celých nebo nadrcených částí v nádobě reaktoru obsahující bezkyslíkovou atmosférou a zdroj tepla. V reaktoru, kde je materiál nejprve změkčen, následně dochází k nepřetržitému rozpadu materiálových polymerů na menší molekuly. Tyto menší molekuly se posléze odpaří a opouštějí reaktor. Výpary mohou být spalovány přímo, čímž dochází k vyprodukování zdroje energie, nebo mohou kondenzovat do olejové tekutiny, která se obecně používá jako palivo. Některé molekuly jsou pro proces kondenzace příliš malé a zůstávají ve formě plynu, jenž může být dále spalován jakožto palivo. Minerální látky, které byly původně součástí pneumatiky (asi 40% hmotnosti) se odstraňují v podobě pevné nerozpuštěné látky.

pyrolysis

Celý projekt

Odebírat novinky a tipy

Novinky ze světa inovativních technologií. Tipy, jak optimalizovat výrobu a ušetřit.