header-infringements.jpg

Popis

Enzymatická syntéza a charakterizace nových biologicky odbouratelných maziv získaných transesterifikací různých metylesterů mastných kyselin (ricinový olej, olej ze sójových bobů a olej z dávivce černého) a 2-hydroxymetylu-2-etylpropanu-1,3-diolu nebo trimetylolpropanu (TMP). Byla srovnávána výkonnost různých lipáz, které se používají pro urychlení těchto reakcí. Nejlepší lipáza byla závislá na substrátu, ale vybrána byla lipáza z Candidy rugosy a ricinový olej, a to z důvodu slibných vlastností finálního produktu. Tento výrobek je nadějné biomazivo (velmi bohaté na kyselinu ricinolejovou), které vykázalo lepší mazací vlastnosti než výrobky získané za použití jiných materiálů: viskozita 290.2 mm2/s (při 40 °C) a 28.46 mm2/s (při 100 °C) a index viskozity 132.

biolubricants

Celý projekt

Odebírat novinky a tipy

Novinky ze světa inovativních technologií. Tipy, jak optimalizovat výrobu a ušetřit.