Brain_anatomy_medical_head_skull_digital_3_d_x_ray_xray_psychedelic_3720x2631.jpg

Popis

Cílem bylo připravit asfaltovou směs s přídavkem nanosiliky (amorfní SiO2) pro zlepšení fyzických a mechanických vlastností, které jsou vhodných zejména pro výstavbu a údržbu silnic a které se projevují vyšší trvanlivostí a odolností vůči drolení způsobenému chemickými procesy.

V různých oblastech celého světa je nanotechnologie novou a slibnou technologií, která se velmi uplatňuje v průmyslu stavebních hmot či při výrobě nanomateriálů. I v České republice se už testují nové trendy v materiálové chemii užívané v zahraničí. Tento projekt představuje složení a některé vlastnosti nově modifikovaného asfaltu, jako jsou například vyšší užitné vlastnosti, a především vyšší odpor vůči agresivnímu prostředí.

U těchto asfaltů byla použita nanosilikátová suspenze a mikromletý vápenec jakožto výplň. Tyto modifikované asfalty o nízké pórovitosti zajišťují, že je směs odolná vůči chemické korozi a vyznačuje se dlouhodobou stálostí, což je dnes jeden z hlavních požadavků na asfalty.

Princip fungování

V současné době se ve stavebním průmyslu, obzvláště při výstavbě a údržbě silnic, používají různé směsi asfaltu a kameniva. Asfalt v těchto směsích funguje jako pojivo, kamenivo a/nebo písek se používají jako výplň.

Asfaltová směs se skládá buď z kameniva a asfaltu, nebo se k těmto stávajícím složkám přidávají další, jež zlepšují jakostní vlastnosti výsledné směsi. Existující známé příměsi jsou např. kaučukový granulát, mletý vápenec, hydroxid vápenatý, kyselina polyfosforečná, epoxidová pryskyřice a aminy. Tato aditiva se používají za účelem snížení hluku na silnici, ke snížení silniční eroze a odlupování vozovky.

Možnosti využití

I přes veškeré úsilí všechny dosud známé směsi vykazují známky nedokonalosti. Přestože jakostní vlastnosti povrchu se do určité míry zlepšily díky příměsím, stále dochází ke značné korozi povrchu i vnitřních vrstev asfaltu, a to v důsledku zvětrávání a změn spojených s vysokými teplotami a mrazem. Stávající směsi nejsou dostatečně odolné vůči mechanickému poškození způsobenému plně naloženými kamiony a ostatními nákladními auty. Další poškození je způsobeno chemicky agresivními soli používanými při údržbě silnic a chodníků. Všechny vlivy, ať už povětrnostní, mechanické, teplotní či chemické, se sčítají a společně způsobují praskliny, trhliny a prosakování komunikace na povrchu a v podpovrchových vrstvách.

Z výše uvedených důvodů je stále velký prostor pro zlepšování těchto nedostatků. Dle laboratorních výsledků řešení spočívá jednoduše v přidání nanosiliky, čímž dojde ke zlepšení užitečných vlastností asfaltového kompozitu.

Rozdíly v laboratorních testech:

Stanovení voděodolnosti ITSR podle normy ČSN EN 12697-12

požadované na alespoň 80 %

  • ACO 11S 45 / 0-55 .......................................... .91%
  • ACO 11S 45 / 0-55 + 6% nanosiliky ................... 96.8%

Stanovení odolnosti vůči permanentní deformaci podle normy ČSN EN 12697-12 PRDAIR ČSN EN 12697-22 + A1

Požadováno max. 5%

  • ACO 11S 45 / 0-55 .................................... .4,9%
  • ACO 11S 45 / 0-55 + 6% nanosiliky ................... 3.8%

Stanovení odolnosti vůči permanentní deformaci podle normy ČSN EN 12697-12 WTSAIR ČSN EN 12697-22 + A1

Požadováno max. 0.07%

ACO 11S 45 / 0-55 .......................................... .0.05%

ACO 11S 45 / 0-55 + 6% nanosiliky ................... 0.037%

Pro více informací nás kontaktujte.

Celý projekt

Odebírat novinky a tipy

Novinky ze světa inovativních technologií. Tipy, jak optimalizovat výrobu a ušetřit.