Efektivní technologická řešení

Chcete vyrábět efektivně, úsporně a šetrně k životnímu prostředí? Prohlédněte si patentovaná technologická řešení, která vám to umožní. Nebo nás rovnou kontaktujte a najdeme vám optimální technologii na míru.

Rekuperace tepla z odpadních vod

Do rekuperačního výměníku je svedena teplá odpadní voda z bytových objektů, penzionů, hotelů a vybraných technologických provozů (rehabilitační ústavy, fitcentra atp.), kde dochází k předání tepla nosnému médiu, kde nosným médiem je studená voda přiváděná do objektů ke zdrojům TV. Takto předehřátá voda již spotřebuje podstatně menší množství energie při dohřevu na konečnou požadovanou teplotu.

Technologie pro bezkontaktni přenos energie do rotačních systémů

Technologie bezdrátového přenosu pro systémy, kde nelze jednoduše odečítat informace ze stroje, který má rotační části. Oproti současným řešením (kroužkostroje nebo samostatné senzory s baterií) tato technologie navíc odečítá hodnoty lépe a přesněji. Zároveň cena pořízení této technologie je nižší než současná řešení a při dalším použití u obdobných strojů je cena nižší řádově (současná řešení jsou vždy na míru).

Inovativní uzavřená technologická linka pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu, čistírenských kalů, gastroodpadu, kejdy a ostatních zemědělských odpadů

 

 

Tato technologická linka nabízí možnost hygienizace odpadu, aerobní fermentace na hnojivo (kompost), biologického dosoušení na palivo, sušení odvodněných kalů až na 60 % sušiny při využití odpadního tepla nebo externího zdroje, sušení odvodněných kalů v kombinaci s BRKO (max. 40 % kalů) bez dodatečného zdroje tepla.

Technologie pro materiálové využití odpadních plastů pro výrobu polymer betonových prefabrikátů

 

Technologie materiálově využívá vícedruhové odpadní termoplasty a za pomocí vhodných plniv a příměsí je přeměňuje v dekorativní a stavební dílce z inovativního kompozitního materiálu – polymerního betonu.

Máte zajímavé inovativní řešení nebo technologii?

Najdeme pro ně lukrativní uplatnění ve výrobní sféře. Kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 602 526 226, nebo nám napište e-mail prostřednictvím níže uvedeného formuláře.
 

Odebírat novinky a tipy

Novinky ze světa inovativních technologií. Tipy, jak optimalizovat výrobu a ušetřit.