Efektivní technologická řešení

Hledáte pro vaši společnost možnosti inovací a úspory?
Pro další technologická řešení a možnost vzájemné spolupráce nás neváhejte kontaktovat.

REKUPERACE TEPLA Z ODPADNÍCH VOD

Do rekuperačního výměníku je svedena teplá odpadní voda z bytových objektů, penzionů, hotelů a vybraných technologických provozů (rehabilitační ústavy, fitcentra atp.), kde dochází k předání tepla nosnému médiu, kde nosným médiem je studená voda přiváděná do objektů ke zdrojům TV. Takto předehřátá voda již spotřebuje podstatně menší množství energie při dohřevu na konečnou požadovanou teplotu.


Investice

Úspora

Návratnost

Technologie pro bezkontaktni přenos energie do rotačních systémů

Technologie bezdrátového přenosu pro systémy, kde nelze jednoduše odečítat informace ze stroje, který má rotační části. Oproti současným řešením (kroužkostroje nebo samostatné senzory s baterií) tato technologie navíc odečítá hodnoty lépe a přesněji. Zároveň cena pořízení této technologie je nižší než současná řešení a při dalším použití u obdobných strojů je cena nižší řádově (současná řešení jsou vždy na míru).


Investice

Úspora

Návratnost

Inovativní uzavřená technologická linka pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu (BR O), čistírenských kalů, gastroodpadu, kejdy a ostatních zemědělských odpadů

 

 

 

Popis

Biologicky rozložitelný odpad

  • hygienizace
  • aerobní fermentace na hnojivo (kompost)
  • biologické dosoušení na palivo

Investice

Úspora

Návratnost

Technologie pro materiálové využití odpadních plastů pro výrobu polymer betonových prefabrikátů

 

Popis

Výroba stavebních prefabrikátů dle požadavků zákazníka.
Druhotné využití odpadních materiálů (plnivo i pojivo).
Kompaktní rozměry linky.
Snížení nákladů předehřevem směsi plynovým topným systémem.
Aktivní spolupráce s akademickými výzkumnými organizacemi ČVUT stavební a strojní fakulta.


Investice

Úspora

Návratnost

Máte zajímavé inovativní řešení nebo technologii?

Najdeme pro ně lukrativní uplatnění ve výrobní sféře. Kontaktujte nás a domluvíme se na spolupráci.
Podívejte se na příklady technologií, které aktuálně hledáme.

Zpracování a využití plastových odpadů

Hledáme technologie, nebo možnosti využití plastových odpadů (PE, PP, PVC, PS, PA, PES atd.), a to jakoukoli formou zpracování (mechanické, vodní, termické). Výstupem může být surovina, druhotný výrobek, případně energie.

Chci vědět víc

Využití kovů z odprašků filtračních zařízení

Popis

Možnosti zpracování a využití materiálu z procesu filtrace odpadní vzdušiny

 

Využití

Pro našeho partnera, mezinárodní průmyslovou společnost, hledáme možnosti zpracování a využití materiálů ze zachycených částic na filtračních zařízeních. Především jde o možnosti separace a využití jednotlivých kovových částí, nebo produkce stavebních a dalších materiálů

Chci vědět víc

Odebírat novinky a tipy

Novinky ze světa inovativních technologií. Tipy, jak optimalizovat výrobu a ušetřit.